Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej

Odsetki nalicza się od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności. Poniżej zaprezentowano w jaki sposób efektywnie wykonać tę czynność, wraz z wystawieniem noty odsetkowej, w Madarze. Czynność zaczynamy od analizy faktur w tym celu należy wejść do opcji Handel - Analizy a następnie przejść na zakładkę faktury Będąc na Analizach warto skonfigurować ich szablon tzn. określić jakie kolumny mają być widoczne na potrzeby liczenia odsetek szczególnie przydatne okażą się kolumny informujące ile dni po terminie dokonano zapłaty. W tym celu u góry ekranu klikamy w opcję szablon - konfiguracja
Na wyświetlonym ekranie wybieramy pierwszy pusty klawisz i z wyświetlonej listy wybieramy opcję płatność - dni do zapłaty. Następnie klikamy w kolejny pusty klawisz i wybieramy opcję płatność - dni przeterminowane. Całość kończymy klawiszem zatwierdź
Taka konfiguracja pozwoli nam dokonać analizy zapłaconych po terminie dokumentów.

Naliczanie odsetek dla danego kontrahenta

Będąc na Analizach wybieramy u góry w polu kontrahent firmę dla której chcemy naliczyć odsetki dla nieterminowo opłaconych faktur. Wówczas uzyskamy wyłącznie listę dokumentów, które były wystawione na wybranego kontrahenta. Zaznaczamy dokument, do którego będą naliczane odsetki i klikamy w edycja (ikonka żółtego folderu).
Na wyświetlonym ekranie otrzymujemy informacje o tym dokumencie łącznie z wysokością naliczonych odsetek. Klikamy w klawisz odsetki u dołu by przenieść ich wartość do noty odsetkowej.
Po kliknięciu w klawisz odsetki wyświetlony zostanie uzupełniony ekran do wystawienia noty odsetkowej. Na tym etapie możemy kliknąć klawisz zatwierdź aby zapisać i wydrukować notę odsetkową.
Możemy także dodać kolejne dokumenty zapłacone po terminie, dla których naliczamy odsetki. W tym celu należy kliknąć w ikonkę pulpit w prawym górnym rogu ekranu, a następnie na wysuniętym menu wybrać opcję ANALIZA.
W tym momencie wrócimy do ekranu Analiza, na którym możemy wybrać kolejny zapłacony po terminie dokument i dodać go opisanym wyżej sposobem do noty odsetkowej (kliknąć edycja - odsetki) dokument ten "dobije się" w kolejnej pozycji wystawianej noty odsetkowej. Po wyborze wszystkich dokumentów należy na nocie odsetkowej kliknąć klawisz zatwierdź by zapisać i wydrukować notę odsetkową.

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.