Rejestry VAT - automatyczna dekretacja przy imporcie danych •

Import dokumentów do rejestru VAT może być wykonywany w różnych formatach danych, w zależności od źródła pochodzenia tych danych.
W celu ułatwienia rejestracji wprowadzono w programie mechanizmy "uzupełniające" wczytywane dane według zdefiniowanego schematu / szablonu - w szczególności:
  • rodzaj dokumentu (rejestr)
  • numer stanowiska
  • opis
  • sposób księgowania, konta księgowe.
W programie istnieją obecnie dwa sposoby automatyzacji:
  1. Szablony księgowe
  2. Dane w pliku konta.csv
 

Szablony księgowe

Jeśli istnieje szablon z wprowadzoną nazwą w pole kod taką samą jak prefix importowanego pliku z dodanym typem dokumentu, np. Koma2PZ

Lista szablonów
oraz wczytywany plik jest zbudowany jako nazwa_opispliku.txt - w podanym przykładzie Koma2_PZ112015.txt.


To wówczas  po wczytaniu dokumentów z pliku zostaną one "oznaczone" odpowiednim szablonem i wypełnione pola zgodnie z nim.
 
Wczytywanie dokumentów z pliku 

Dodany znaleziony szablon (według nazwy pliku)

Dane wprowadzone do szablonu (edycja)

Dotyczy opcji:
  • Czytaj Rachmistrz (bezwzględnie)
  • Czytaj Comarch (jeśli wczytywany plik jest formatu nazwa_opis.txt)
  • Czytaj dysk (jeśli w pliku istnieje kolumna szablon)

Komunikaty o błędach

Brak założonych szablonów
Jeśli brak założonych szablonów pojawia się komunikat:

import z pliku :1_171114.epp 
rozmiar:1980 
zakres 01/10/2017 - 30/11/2017 
RWS 1/17 03/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
FA 13/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FS 
RWS 2/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
wczytano pozycji 0
Należy dopisać odpowiedni szablon:
Szablony księgowań w rejestrach VAT - lista

Konta.csv

Dane uzupełniające do importu wczytywane są z pliku konta.csv.
Dostępne również w opcji: operacje - dane do importu FK.

Wprowadza się tam zapisy według następującego formatu:
id, typ, konto, stanowisko, id_madar

Przykład:
FZ;;310;6;PZ
FU;T;730-600;6;FAV
ZPZ;;310;6;KPZ
 
Wpisy w opcji operacje - dane do importu FKZobacz:
Posty powiązane:
Szablony księgowań w rejestrach vat - okienko
Rejestry vat - FAQ **

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.