Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.
W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:
  • wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
  • transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
  • operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla zamówień krajowych w walutach obcych.)
  • zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
  • zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 


Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Portal pracownika - jak sprawdzić swoją pensję ∴

Pracownik, który chce skorzystać z Kiosku Pracowniczego musi uruchomić w przeglądarce internetowej adres, pod którym Pracodawca posiada wersję mobilną programu.

https://...............

Pojawia się okno sytemu do logowania:
Logowanie

Pracownik loguje się do programu wpisując jako login swój adres e-mail oraz wygenerowane przez system hasło.Pierwsze logowanie

Jeśli pracownik loguje się pierwszy raz w oknie logowania do programu:
1) Kliknąć "nie pamiętasz hasła?"

W oknie wprowadzić swój adres e-mail i nacisnąć klawisz [email].

Na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika przyjdzie wiadomość z linkiem, pod którym zobaczy wygenerowane hasło.

Jakie dane są dostępne


[wnioski] - możliwość złożenia wniosku urlopowego
[stan pracownika] - dane kadrowe dotyczące zalogowanego pracownika
[RMUA]  - dane ZUS w postaci RMUA dotyczące zalogowanego pracownika
[pensje] - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń dla zalogowanego pracownika

Pensje

Po przejściu do opcji Pensje generowany zostaje wydruk, gdzie pracownik ma możliwość podglądu szczegłów dotyczących wypłacanych pensji. Zestawienie zawiera odpowiednio informacje w zależności od czasu kiedy jest generowany:

  • w pierwszej połowie roku - widoczne są pensje za rok bieżący i wcześniejszy,
  • w drugiej połowie roku - wszystkie pensje naliczone w roku bieżącym.

Portal pracownika

Portal Pracownika to opcja, do której ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu w systemie podając e-mail oraz hasło.


Jak wygląda portal pracownika?

Z poziomu programu dane widoczne w tej opcji widoczne są w opcji CRM - PORTAL pracownika.


Po wybraniu pracownika z listy - pojawia takie samo okno, jakie będzie wyświetlało się pracownikowi:


Konfiguracja programu


Aby pracownik mógł się zalogować musi mieć wpisany adres e-mail (pracownik-zakładka identyfikacja-pole EMAIL).

Widoczność pensji

Widoczność pensji jest uzależniona o statusu jaki został ustawiony dla poszczególnej listy płac. Po przejściu do opcji Listy płac w module Kadry-Płace należy przejść do listy list płac.W oknie list płac po wybraniu jednej z pozycji jest możliwa zmiana statusu.W przypadku, gdy lista płac posiada status:

  • otwarte - pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika po upływie dwóch miesięcy od daty utworzenia listy płac,
  •  zatwierdzone - gdy lista płac została zatwierdzona (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika,
  •  zaksięgowane - gdy lista płac została zaksięgowana (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika.Tematy powiązane: