Rodzaje faktur ∴

Wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego można przeprowadzić w oknie wybierz rodzaj faktury poprzez wybranie opcji z listy.


 • Faktura VAT - dokument wystawiany przez podatników podatku VAT,
 • Faktura WDT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru,
 • Faktura export - dokument wystawiany na towary eksportowe,
 • Faktura ZDT - dokument wystawiany dla zagranicznej dostawy towaru,
 • Faktura NP - invoice - faktura dokumentująca czynność podlegającą opodatkowaniu VAT poza Polską,
 • Faktura marża - pozwala na odprowadzenie podatku VAT tylko od marży, a nie od całej wartości sprzedaży,
 • Faktura zaliczkowa - należy wystawić klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • Faktura VAT korekta - pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych,
 • Faktura WDT korekta - opcja pozwala na wystawienie korekty faktury WDT,
 • Faktura WNT - faktura wystawiana na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru,
 • Faktura WNT zwrot - dokument wystawiany na zwrot towaru na podstawie faktury WNT,
 • Import usług IUSL - dokument wystawiany dla importu usług,
 • Faktura NAB - faktura, w której podatek płaci nabywca,
 • Korekta zal. od odb.- korekta zaliczki od odbiorcy,
 • FW (reklama) - faktura wewnętrzna,
 • Faktura RR - faktura rolnicza - potwierdza dokonanie dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego,
 • Wydanie zewnętrzne WZ,
 • Nota korygująca VAT - wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • Faktura proforma - umożliwia wystawienie dokumentu będącego propozycją faktury,
 • Zamówienie do dostawcy,
 • Faktura do paragonu - faktura wystawiana na podstawie wystawionego paragonu.
Wystawienie dokumentu powoduje zapis do rejestr VAT z odpowiednim rodzajem dokumentu (mającym wpływ mi.in na sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 oraz JPK), gdzie jest możliwa również dekretacja.

Tematy powiązane:

⇒ Handel - sprzedaż FA VAT z magazynu
 Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.