Zakładanie kampanii

W celu założenia nowej kampanii należy wypełnić pola okna Kampania wywołanego wcześniej poprzez opcję dopisz. W oknie tym należy wypełnić następujące pola:
  • Opis - należy umieścić w tym polu szczegółowy opis czego dotyczy kampania,
  • Atrybut - pole wypełniane jest poprzez wybór z listy atrybutów, służy do analizy atrybutów,
  • Kontakty - wybierane z bazy kontaktów,
  • Strona - do przeglądania następnych kontaktów ( w kampanii mieści się 2000 kontaktów ),
  • Wysłano - ilość wysłanych ofert,
  • Koszt- koszt wysłania,
  • Zwroty - ilość zwrotów,
  • Odzew - na ile ofert otrzymano odpowiedz,
  • Zysk - zysk z kampanii.Użycie przycisku zatwierdź spowoduje umieszczenie nowej kampanii na liście.

Tematy powiązane:
⇒ Kampanie
⇒ Agregacja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.