Zamówienie od odbiorcy [?]

Moduł zamówień od odbiorców wspomaga proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej, określać terminy realizacji, drukować i wysyłać potwierdzenia.

W programie przyjęto następujące zasady:
 1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
 2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
 3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików, wczytywać z pobranych zamówień ze sklepów internetowych, jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
 4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
 5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Treść zamówienia 


Ręczne wypełnianie zamówienia

Użytkownik może dodać towary ze stanu magazynowego za pomocą przycisku lub z listy towarów przy użyciu. W przypadku wpisania ilości zamawianego towaru większej od ilości znajdującej się na stanie, pozycja na liście zostanie wyróżniona kolorem czerwonym.
W przypadku jeżeli istnieje konieczność wystawienia faktury proforma, można ją wygenerować wykorzystując opcję wydruk.  

Import danych do zamówień

Zamówienie może zostać również zaimportowane z innych źródeł poprzez dokonanie wyboru z opcji transmisje.

⇒ Handel - generowanie zamówienia od odbiorcy

Wydruk zamówień

Na bazie zaimportowanych zamówień z kolei użytkownik ma możliwość wystawienia innych dokumentów handlowo - magazynowych jak faktura, WZ itp.Statusy zamówień

Zamówienie może posiadać nadany status tj.: 
 • realizowane - zamówienia w trakcie realizacji,
 • odłożone - zamówienia, których realizacja została zawieszona,
 • zamknięte - realizacja zamówienia została zakończona,
 • anulowane - realizacja została przerwana,
 • potwierdzone - zamówienie, którego wykonanie zostało potwierdzone,
 • pilne - zamówienie o wysokim priorytecie realizacji.
Aby nadać odpowiedni status zamówienia należy wybrać z opcji zmiana statusu. Przypisanie statusu zamówienia pozwala na wyświetlanie na liście pozycji filtrowanych według statusu
Zobacz:
Dekretacja zamówień

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.