Przyjęcie towaru odwrotne obciążenie dla firm nie prowadzących magazynu

 Księgowość     Rejestry VAT 
Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Pozostałe.
Pojawia się Nam okienko, gdzie wybieramy Faktura NAB:


 Następnie należy wystawić fakturę zgodnie z zasadami księgowymi.


Pozycja pojawi się w rejestrach VAT pod pozycją


-----------------------------------------
Tematy powiązane:
Przyjęcie towaru na stan
Zakupy na magazyn - dla faktur "odwrotne obciążenie"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.