Wystawianie rachunków (zamiast faktur) - konfiguracja programu

W programie wystawiane są dokumenty sprzedaży odpowiednio w opcjach fakturowanie. O tym, czy dokumentować sprzedaż będzie "faktura" czy "rachunek" decyduje ustawienie w konfiguracji.

Nawigacja po programie Madar7

Madar7 jest zintegrowanym systemem informatycznym, zarządzania przedsiębiorstwem, klasy ERP II. Łączy w sobie takie moduły jak Księgowość, Kadry-Płace, Produkcja, Handel i inne. Po zalogowaniu się do systemu przez przeglądarkę internetową, wyświetlany jest ekran zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Księgowość

Moduł Księgowość służy do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, zarówno na pełnych księgach rachunkowych jak i poprzez formę uproszczoną. Po kliknięciu w przycisk Księgowość, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Kadry - Płace •

Moduł Kadry - Płace służy do prowadzenia ewidencji i analiz związanych z wszelkimi sprawami pracowniczymi. Po kliknięciu w przycisk Kadry-Płace, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Handel •

Moduł Handel służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży. Po kliknięciu w przycisk Handel, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Produkcja •

Moduł Produkcja służy do rejestracji i analizy procesów związanych z prowadzoną w przedsiębiorstwie produkcją. Po kliknięciu w przycisk Produkcja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Nawigacja po module Administracja

Moduł Administracja służy do zarządzania systemem Madar, m.in. jego ustawieniami, uprawnieniami i funkcjami dodatkowymi spoza zakresu tematycznego pozostałych modułów. Po kliknięciu w przycisk Administracja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

Program Madar umożliwia eksport danych, wydruków, analiz do arkuszy kalkulacyjnych. Z pozycji programu możliwe jest automatyczne wyeksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Można to wykonać na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest kliknięcie na dowolnym wydruku w ikonkę Excel, wówczas program wyświetli monit o pliku o nazwie pisarz.xls, który można zapisać lub bezpośrednio otworzyć. Plik bez problemu otwierany jest przez program MS Excel.

Tablica informacyjna - Dashboard

Dashboard to swoista tablica informacyjna, która pozwala na automatyczną prezentację użytkownikowi, wybranych danych na głównej stronie programu. Funkcja szczególnie przydatna kiedy dany użytkownik musi na bieżąco monitorować, któryś ze wskaźników (np. wartość zapasów magazynowych, wielkość sprzedaży).

Ubezpieczenie wypadkowe - gdzie wpisać % ∴

Procent składki obowiązujący dla ubezpieczenie wypadkowe jest wpisywany w opcji administracja-konfiguracja-dane podatkowe.

Przenoszenie BZ poprzedniego okresu na BO (plan kont)

W programie istnieje funkcja przeniesienia sald z BZ na BO następnego roku. W pierwszym kroku należy przenieść poprzednie bilanse do bazy budżet, następnie można skorzystać z automatu przenoszenia BZ. Wygodne jest, że opcję przenoszenia BZ można wykonywać wielokrotnie.