Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

Program Madar umożliwia eksport danych, wydruków, analiz do arkuszy kalkulacyjnych. Z pozycji programu możliwe jest automatyczne wyeksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Można to wykonać na kilka sposobów. Najprostszym sposobem jest kliknięcie na dowolnym wydruku w ikonkę Excel, wówczas program wyświetli monit o pliku o nazwie pisarz.xls, który można zapisać lub bezpośrednio otworzyć. Plik bez problemu otwierany jest przez program MS Excel.Możliwe jest także otwarcie pliku w innych programach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych jak np. w programie OpenOffice Calc. Po otwarciu pliku pisarz.xls może zostać wyświetlone okienko Import tekstu. Należy wówczas wybrać Zestaw znaków: Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2) oraz Rozdzielony: Tabulator i kliknąć OK.
Innym sposobem jest kliknięcie na wydruku ikonki Schowek następnie uruchomienie arkusza kalkulacyjnego, zaznaczenie dowolnej komórki i wybranie opcji wklej. Zależnie od wybranego programu obsługującego arkusze kalkulacyjne możliwe jest wyświetlenie okienka Import tekstu, wówczas postępujemy analogicznie jak podano wyżej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.