Tablica informacyjna - Dashboard

Dashboard to swoista tablica informacyjna, która pozwala na automatyczną prezentację użytkownikowi, wybranych danych na głównej stronie programu. Funkcja szczególnie przydatna kiedy dany użytkownik musi na bieżąco monitorować, któryś ze wskaźników (np. wartość zapasów magazynowych, wielkość sprzedaży).

Dashboard domyślny


Domyślnie prezentowane są cztery podstawowe wskaźniki tj. pieniądze, należności/zobowiązania, sprzedaż, zapas.
Warunkiem wyświetlania tych informacji jest posiadanie przez użytkownika uprawnień do poszczególnych modułów (funkcji). Uprawnienia nadaje się w opcji Administracja - Użytkownicy - edycja. Aby dane były wyświetlane użytkownik musi posiadać następujące uprawnienia:
  • pieniądze - zakładka [funkcje]- uprawnienia do kasjera
  • należności/zobowiązania - zakładka [magazyn] - uprawnienia do podgląd niezapłacone
  • sprzedaż - zakładka [magazyn] - uprawnienia do wydruki magazyn
  • zapas - zakładka [magazyn] - uprawnienia do wydruki magazyn

Program daje możliwość alternatywnie wyświetlania innych, wybranych danych, w tym celu należy specjalnie ustawić dashboard.

Dashboard spersonalizowany


Ustawienie dashboardu opiera się na wykonaniu dwóch kroków.

1. Ustawienie raportu

Pierwszym krokiem jest ustawienie raportu tz. dokonanie selekcji danych, które mają być brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika. Należy w tym celu wybrać opcję Administracja - Raportowanie. Na wyświetlonym ekranie pojawi się lista wszystkich wcześniej utworzonych raportów - należy kliknąć klawisz dopisz. Podajemy nazwę raportu i wybieramy z listy polecenie a następnie klikamy w klawisz parametry

Następnie wprowadzamy parametry, które mają być spełnione w generowanym raporcie. Dla każdego polecenia będzie to nieco inny zestaw parametrów. Przykładowo będzie to do wyboru czasookres, za który dane mają być wygenerowane czy też numer magazynu, kwota brutto czy netto itd. Wybór parametrów kończymy przyciskiem start, a następnie klikamy w zatwierdź na wyświetlonym ekranie i wychodzimy z raportów.


2. Ustawienie dashboardu

W drugim kroku należy ustawić dashboard, który ma być prezentowany użytkownikowi. W tym celu wchodzimy do opcji Administracja - Użytkownicy, zaznaczamy użytkownika, któremu chcemy ustawić dashboard (UWAGA! nie jest możliwe ustawienie dashboardu administratorowi!). Następnie klikamy edycja i przechodzimy do zakładki dashboard gdzie wybieramy wskaźnikiNa wyświetlonym ekranie 'dashboard' klikamy w klawisz dopisz i uzupełniamy formularz. Podajemy nazwę dashboardu dla późniejszej jego identyfikacji. W pierwszej kolumnie podajemy nazwę wskaźnika (która będzie prezentowana na dashboardzie). W drugiej kolumnie wybieramy wcześniej utworzony raport, z którego będą wskaźniki będą prezentowane na dashboardzie. Trzecia kolumna wymaga wybrania numeru kolumny podsumowania z raportu (ponieważ w jednym raporcie mogą być różne podsumowania np. w odniesieniu do ilości, wartości itd). Numery kolumn można sprawdzić na wcześniejszym ekranie dashboard poprzez wybranie opcji operacje - lista kodów. Po uzupełnieniu klikamy w zatwierdź.Po zalogowaniu na użytkownika, któremu został ustawiony dashboard, powinny być widoczne, na stronie głównej programu, pożądane informacje

.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.