Raport modernizacji ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 
Powstała nowa możliwość sprawdzenia wystawionych wszystkich OT, LT oraz modernizacji środków trwałych poprzez wydruk.
Można go wygenerować: środki trwałe - zestawienia - raport modernizacji

Modernizacja środka trwałego ∴

Fakt modernizacji wpisuje się w karcie środka trwałego, w okienku amortyzacja w tym roku, w którym nastąpiła - podając kwotę modernizacji i datę.

Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.
Program automatycznie skoryguje kwoty miesięcznej amortyzacji. Jeżeli nie – należy nacisnąć klawisz [przelicz].


Ponadto po kliknięciu na  "i" pojawia się Nam okienko które można uzupełnić o treść i opis danej modernizacji.