Modernizacja środka trwałego ∴

Fakt modernizacji wpisuje się w karcie środka trwałego, w okienku amortyzacja w tym roku, w którym nastąpiła - podając kwotę modernizacji i datę.

Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.
Program automatycznie skoryguje kwoty miesięcznej amortyzacji. Jeżeli nie – należy nacisnąć klawisz [przelicz].


Ponadto po kliknięciu na  "i" pojawia się Nam okienko które można uzupełnić o treść i opis danej modernizacji.


 Tematy powiązane: 
Dopisanie nowego środka trwałego
Środki trwałe - lista

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.