Skróty klawiszowe w MADARze

Dziś chcemy wszystkim użytkownikom programu Madar "rzucić trochę światła" na kwestie kwestie skrótów klawiszowych w naszych programach. Okazuje się bowiem, że bardzo wielu użytkowników w ogóle z nich nie korzysta, a mogą one znacząco zoptymalizować, usprawnić i przyśpieszyć codzienną pracę. Tak więc odkrywamy trochę wiedzy "tajemnej" i przedstawiamy sekrety wszystkich klawiszy funkcyjnych "F".

CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw [?]

Sprawy dodane do CRMa można w dowolny sposób filtrować i wyszukiwać wg wybranych wcześniej kryteriów jak np kontakt, temat i ich dowolnej konfiguracji.

CRM - dodawanie sprawy [?]

 Aby dodać sprawę należy wypełnić kartę nowej sprawy.
 1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji.
 2.  Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
 3. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika wykonano bądź zaniechano w parametrach etapu.
 4. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
 5. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu.

CRM - tworzenie rejestru spraw - okienko [?]

Moduł CRM pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów spraw, do których przypisywane będzie poszczególne sprawy. Rejestry spraw pozwalają na usprawnienie zarządzania obiegiem informacji i zadań w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych spraw czy grup spraw, zadań jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Dane dla FK

Dzięki tej opcji możliwe jest zastosowanie automatycznych schematów księgowań dla grup dokumentów po to, by zminimalizować konieczność ich dekretacji.

Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego [?]

Moduł Kancelaria pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów kancelaryjnych, do których przypisywana będzie np. poczta przychodząca, wychodząca lub inne dokumenty. Rejestry kancelaryjne pozwalają na usprawnienie obiegu dokumentów w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych pism czy zbiorów pism jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Przyjęcie towaru na stan [?]

 Handel    Przyjęcie PZ 


Z panelu po prawej stronie wybieramy Handel, a następnie Przyjęcie PZ
Pojawia się Nam okienko:


1. Oznaczenia:
- dodatkowe informacje,Plan Produkcji - konfiguracja ∴


 Produkcja    Plan produkcji 
Plan produkcji - konfiguracja
Umożliwia zdefiniowania parametrów kolumn i selekcji dla planu produkcji.

Wyświetlane kolumny:
nazwa - wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji
parametry - ustawienia opcji, na przykład numer magazynu
szerokość - szerokość kolumny na ekranie

Selekcje do wyświetlania:
brygada - według wskazanej brygady
status - według statusy planu produkcjiRejestry VAT - okienko [?]


 Księgowość   Rejestry VAT 

Dopisanie dokumentu

Dokumenty gromadzone są na liście, dopisanie nowego następuje po naciśnięciu klawisza [dopisz].

Rodzaj rejestru

W pierwszym kroku wybieramy rejestr np.: towary handlowe, korekta zakupu towarów, materiały, sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki.


Rodzaj rejestru jest ściśle powiązany ze:

Daty

Daty mają wpływ na dzień zaliczenia dokumentu w księgach, do deklaracji VAT-7 i JPK oraz terminu płatności.


 • księgowany - data księgowania dokumentu. Jeżeli VAT jest odliczany w tym samym miesiącu, w którym dokument jest księgowany, data ta powinna być taka sama, jak data księgowania,
 • data FA - data faktury sprzedaży bądź faktury (dokumentu) obcej przy zakupie bądź korekcie,
 • data VAT - data odliczenia VAT-u. Jeżeli odliczenie VAT następuje w tym samym miesiącu data ta musi być t a k a   s a m a jak data księgowania,
 • płatność - data dotycząca terminu zapłaty.

Numery i kontrahent

Następnie uzupełniamy numer dopisywanego dokumentu, wybieramy kontrahenta, wpisujemy tytuł oraz opcjonalnie wybieramy temat.

 • dokument -  oznaczenie numeru dokumentu
  1) wewnętrzny - nadawany przez program dla zakupu,
  2) numer faktury - dla sprzedaży.
  Istnieje możliwość zmiany numeracji. Na przykład program proponuje dla rejestru materiałów KSZ 0001. Jeżeli numeracja w przedsiębiorstwie zakłada oznaczenia np. zak 0001 wystarczy podać je i po zatwierdzeniu dokumentu potwierdzić pytanie ,,ustawić nową numerację".
 • dotyczy - numer i rodzaj dokumentu (z faktury) przy zakupie; w sprzedaży w pola te można wpisać dodatkowe uwagi. 
 • opis - opis zdarzenia gospodarczego

Kwoty netto, VAT, brutto

Wybieramy stawkę VAT, wpisujemy kwotę netto

Uwagi

Możliwe jest umieszenie dodatkowych informacji w zakładce uwagi.
Dzięki uzupełnieniu pola wpłyneło możliwe jest zamieszenie informacji na temat daty wpłynięcia zapłaty przy generowaniu pliku JPK.

Księgowanie

FK
Przypisujemy odpowiednie konta. 
UWAGA! Dla typowych operacji można przygotować szablony 
Zobacz: Szablony księgowań w rejestrach vat 
Książka Przychodów i Rozchodów
Za sposób ujmowania dokumentu w PKPiR odpowiedzialne jest pole rodzaj.
Numery w nawiasach oznaczają numery kolumn. 

UWAGA! W przypadku rozliczania VAT struktura - wyróżniono 2 pola:
[13] pozostałe
[13] pozostałe - dot. tylko sprzedaży opodatkowanej

Dopisywanie miesięcznych raportów z kasy fiskalnej

Aby prawidłowo wprowadzić raport z kasy fiskalnej do Rejestru VAT w polu rejestry należy wybrać pozycję Sprzedaż utargi DET.


Szczególne przypadki dokumentów


Import usług / invoice NP - transakcje zagraniczne usługowe art.28b
Korekta REK - korekta odliczonego vat dla faktur niezapłaconych 150 dni po terminie
Faktura marża - ewidencja VAT i księgowa
Zakup samochodów i wydatki na eksploatację samochodów (paliwo)
Zakupy z odwrotnym obciążeniem
⇒ Zakup środka trwałego z WNT
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT
⇒ Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Tematy powiązane:

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ 
⇒ VAT - ewidencja w rejestrach VAT w powiązaniu z polami w deklaracji VAT-7