Analiza sprzedaży [?]

Handel - wydruki - analiza
Wydruk "Analiza sprzedaży" pozwala m.in. uzyskać zestawienie sprzedanych towarów za cały rok, z podziałem na miesiące wraz z wartością sprzedaży. Aby go wygenerować należy:
1. Wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie.
2. Wybrać rodzaj "wg towarów" oraz postać "wg miesięcy"
3. Zaznaczyć [v]wartość sprzedaży