Stan magazynu zagregowany do pozycji asortymentowych [?]

Opcja magazyn - magazyn pozwala na wyświetlenie wszystkich pozycji asortymentowych i ukazanie ich sumarycznego stanu na wszystkich magazynach, w tym wyszczególnienie ilości stanu zablokowanego. Możliwe jest wybranie interesującej pozycji asortymentowej i poznanie szczegółów jej lokalizacji w magazynie, a także historii dokumentów z nią związanych. Więcej szczegółów...

Stan pozycji asortymentowej - lokalizacja i historia obrotu magazynowego [?]

Karta pozycji asortymentowej w opcji magazyn - magazyn pozwala na ustalenie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w magazynie oraz prześledzenia historii wszystkich dokumentów magazynowych, które za daną pozycją są związane.

Na zakładce podmagazyny możliwe jest zidentyfikowanie lokalizacji danej pozycji asortymentowej w zakresie podmagazynów (regałów), na których ona się znajduje (wraz z podaniem ilości).
Na zakładce stan możliwe jest natomiast prześledzenia wszystkich dokumentów przychodowych i rozchodowych związanych z daną pozycją asortymentową (np. PZ, WZ, MM itd.).