Kategorie w planie pracy [?]

Kategorie w planie pracy

1. Kategorie w  planie pracy dotyczą:
  • ilości godzin, 
  • rodzaju dniówki (nadliczbowe50%, nadliczbowe100%, normalne),  
  • zmianie (nocna, dzienna itp.), 
  • urlopów (planowanych, na żadanie),  
  • chorobowego, 
  • absencji,
  • szkoleń BHP, badań i wielu innych zagadnień  
2.  Kategorie dopisuje się w opcji Kadry-Płace - Kategorie