Lista płac - księgowanie [?]

W przypadku prowadzenia księgowości możliwe jest automatyczne generowanie PK z list płac, po uprzedniej konfiguracji kont.

Zasada działania:

1. Definicja sposobu księgowania

W opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicja księgowania płac.


2. Sprawdzenie obliczeń

W opcji lista płac w menu pomocniczym obliczenia - dekretacja płac.


3. Księgowanie do PK

W opcji PK w menu pomocniczym księgowanie - księgowanie Listy Płac.

OPIS

Zakładka [księgowanie]

Należy wybrać w kolumnach:
[pole]  pole z listy pól, z którego wartość będzie księgowana na wybrane konto.
[WN]  konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Wn,
[MA]  konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Ma.
Dodatkowe zakładki [strona od 2 do 9] 

W kolejnych zakładkach, oprócz opisanych wcześniej pól, pojawiają sią dodatkowo kolumny:
MPK – miejsce powstawania kosztów, odpowiada polu MPK w bazie pracowników ,
LP – lista płac, odpowiada numerowi listy płac, wprowadzanemu przy zakładaniu listy płac

Dzięki temu możliwe jest np. rozróżnienie księgowania według grupy (rodzaju listy płac); również w ten sposób można zdefiniować księgowania na osobne konta rozrachunkowe dla pracowników.Księgowanie na konta "5"

Rozksięgowanie na konta zespołu "5" jest dokonywane na podstawie kont / tematów (z których pobierane jest konto) wybranych w liście płac, proporcjonalnie do wskazanych dni / godzin.

Kwoty, które są brane do księgowania definiuje się w zakładce [wg klucza].


W kolumnach wprowadza się pola:
[dodaj] które mają być zsumowane jako podstawa księgowania.
[odejmij] które mają być odjęte z podstawy (dla uproszczenia zapisu).Tematy powiązane:

Typowe błędy "pierwszego księgowania"

Pracując od dawna z programem nie zdajemy sobie sprawy z rzeczy, które mogą sprawić kłopot. Szczególnie małe firmy rozpoczynające pracę na programie nie pamiętają o wszytskich zasadach - co niestety skutkuje nieprzewidzianymi wynikami.

Przytoczone błędy użytkownik faktycznie popełnił - i zwrócił się do nas z prośbą o sprawdzenie poprawności danych.

Klient skorzystał z możliwości generowania planu kont, operacje w rejestrach były wprowadzone prawidłowo - pozostało kilka drobnych usterek.

1) Raporty kasowe / bankowe powinny być miesięczne

Pozycje do raportów kasowych / bankowych powinny być wprowadzana co najwyżej miesięcznie. Inaczej księgowania do Księgi Głównej, które są wykonywane na podstawie raportów, nigdy nie będą zgodne z księgami pomocniczymi.

2) Pieniądze w drodze, kapitalizacja odsetek wprowadzana do raportów- jest dekretowana na konto banku / kasy

Powoduje to takie objawy jak niezgodne saldo kont w księgowości i stanu kasy / banku.

3) W deklaracji VAT-7 nie zostały wpisane "Kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji" w pole 37

Stąd kwota do zapłaty była różna od salda konta 222.

4) Wprowadzono do deklaracji CIT-8 -a to jest deklaracja roczna

Dawniej były deklaracje CIT-2 miesięczne - zniesiono jednak obowiązek ich wystawiania w 2007 roku. Można je wykorzystać do ewidencji (do pobrania jako deklaracja w części [rok 2006] ) i obliczenia podatku do zapłaty.
Niestety dane do niej trzeba przepisać z rachunku wyników - na przykład: "plan kont - deklaracje -  rachunek wyników porównawczy".

5) ZUS

Pojawiło się pytanie jak wydrukować deklarację zgłoszenia do ZUS, jak dodać członków rodziny do zgłoszenia. Czy program ma takie funkcje? 
I tak i nie. Do programu wprowadza się dane, które następnie muszą zostać wczytane do programu Płatnik (dostępny na stronach ZUS).


Dekretacja pozycji wyciągu bankowego (raportu kasowego)

Na ekranie dekretacji pozycji wprowadzanego wyciągu bankowego (raportu kasowego) możliwe jest między innymi powiązanie z odpowiednim kontem, tematem czy dokumentem.

Tematy powiązane

Kurs prowadzenia kasy krok po kroku