Wzorzec rejestru - okienko [?]

Okienko wypełniania wzorców rejestru

Wybiera się rodzaj rejestru do zaksięgowania w pole [rejestr], a następnie należy wejść w opcję [parametry] do ustawienia rodzaju i nazwy przenoszonej do PK.


Wzorce rejestrów [?]

Wzorce rejestrów to lista ułatwiająca drukowanie i księgowanie rejestrów tworzonych w programie - zarówno w części księgowej (opcja: rejestry VAT), jak i handlowej - sprzedaż, zakup PZ.

Absencje - lista [?]

Absencje służą do rejestracji nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem. Moduł ten jest ściśle powiązany z bazą kategorii oraz opcją plan pracy.


UWAGA
Jeśli podczas dopisywania do planu pracy pojawi się komunikat:
"okres wypłacony" a później "zamiana na korektę" - to konieczne jest odblokowanie plany pracy.W programie możliwe jest przepisanie kategorii wzorcowych. Dostępne w opcji Kategoria - górne menu przepisz wzorcowe.


Tematy powiązane


Dopisywanie absencji
Baza kategorii
Prowadzenie planu pracy
Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac

Świadczenia - lista [?]

Moduł daje możliwość rejestracji wypłacanych pracownikom świadczeń takich jak świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środki BHP, deputaty i bony.