Wzorzec rejestru - okienko [?]

Okienko wypełniania wzorców rejestru

Wybiera się rodzaj rejestru do zaksięgowania w pole [rejestr], a następnie należy wejść w opcję [parametry] do ustawienia rodzaju i nazwy przenoszonej do PK.
UWAGA:
  1. Nie wypełniać "ważne od .. do" - daty będą pobierane z ustawienia zakresu na liście.

Okienko [parametry]

 1) Rejestry księgowe (rejestry VAT) - należy zaznaczyć [v] zestawienie obrotów.


2) Rejestry z opcji Handel - należy zaznaczyć odpowiedni dokument oraz [v] zestawienie obrotów.


Szczególne wykorzystanie wzorców 

Zamykanie kont na koniec okresu sprawozdawczego

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.