PK - lista zasobnik / PK ∴


Lista zawiera dotychczasowe zapisy według wybranego rodzaju


Prezentacja zapisów

[selekcja: PK] - przełącza na listę pozycji PK
[selekcja: zasobnik] - przełącza na listę pozycji w zasobniku
-----------
[brak selekcji] - pojawiają się zapisy wszystkie, w wielu liniach

Oznaczenie PK automatyczne / ręczne

Znacznik odpowiedzialny za oznaczenie sposobu ujmowania danego dokumentu PK w księgach pomocniczych.
UWAGA! W większości przypadków nie należy zmieniać ustawienia znacznika - zmiany są stosowane jedynie w przypadku korekt PK.
 PK automatyczne - oznacza zapisy powiązane z księgami pomocniczymi. Są one
- niewidoczne na zestawieniach ksiąg pomocniczych, 
- widoczne na księdze głównej.
Są to głównie księgowania: rejestrów, raportów kasowych i bankowych, zakupów na magazyn itp.

PK ręczne- oznacza zapisy widoczne zarówno w księgach pomocniczych, jak i głównej. Są to zazwyczaj księgowanie: listy płac, umów zleceń, amortyzacji środków trwałych, przeksięgowania na wynik finansowy itp.

Pozycje widoczne są po wejściu do okienka [wczytaj PK] lub [wczytaj ZAS].
Na liście pozycja  "automatyczna"jest oznaczona ikoną:


Zmiana rodzaju następuje po użyciu klawisza [zamarkować].

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.