Wiekowanie należności i zobowiązań

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.
Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

W programie wiekowanie można wykonać w opcjach:
 1. Handel - Analizy [salda]
  Patrz instrukcja:
  w rozdziale "Narzędzia"
  "Analizy"
 2.  Księgowość - wydruki - niezapłacone [zbiorczo należności] [zbiorczo zobowiązania]
  Patrz instrukcja:
  w rozdziale "FK"
  "Wydruki "
  "Niezapłacone"