Kontrahenci - lista [?]

Katalog kontrahentów koresponduje ze wszystkimi modułami w programie. Z niego wybiera się nabywcę do wystawianej faktury VAT i z niego wybiera się osobę (firmę), do której przypisywany jest wpis w przypadku rejestrowania poczty przychodzącej. Lista kontrahentów pozwala na przejrzenie i odszukanie pożądanego kontrahenta ale także na dopisywanie nowych i edycję istniejących.

Kasjer - poprawa zapisów

Wybieramy dany raport

Zapłaty za dokumenty, gdy rozliczana jest delegacja / zaliczka

W przypadku, gdy zapłata za dokumenty rozliczana jest na podstawie wypłaconej delegacji / zaliczki na poczet zakupów - można wykorzystać mechanizm automatycznego rozliczania "z zaliczki" za pomocą numeru pracownika, powiązanego z kontem.

Kontakty - baza namiarów ∴

Namiary - to baza niepowiązana z kontrahentami. 
W założeniu gromadzone w niej mają być dane potencjalnych klientów (ang. lead).

Zakres PK

W programie istnieje pojęcie "zakres PK", mający na celu eliminacje pomyłek związanych z nieprawidłowo wpisaną datą, np. do polecenia księgowania, a także ograniczenie możliwości modyfikacji i wprowadzania dokumentów, których data wykracza poza zakres.

Karta wynagrodzeń pracownika - RMUA ∴

W opcji
można uzyskać zestawienie dotyczące wynagrodzeń wybranego pracownika w określonym przedziale czasu (wg wszystkich list i umów zleceń). W zależności od wybranego rodzaju zestawienie może być tworzone do celów PIT-11, RMUA, RP-7 czy PKZP.

Invoicer: Korekta kosztów w 2013

Invoicer: Korekta kosztów w 2013: Korekta kosztów w programie MADAR Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. p...