Konfiguracja - dodawanie logo na fakturze

W programie Madar 7 wystawiając fakturę oprócz umieszczenia niezbędnych danych istnieje możliwość umieszczenia logo na fakturze. Aby przeprowadzić tą czynność należy w module Administracja przejść do opcji Konfiguracja.Następnie w oknie konfiguracyjnym należy przejść do zakładki Fakturowanie, gdzie istnieje możliwość dostosowania treści znajdujących się na wystawianej fakturze.

W prawej części wyświetlonej zakładki znajduje się przycisk upload logo, który na pozwala na dodanie pliku graficznego zawierającego logo jakie ma zostać umieszczone na dokumencie.Po dodaniu logo należy zaznaczyć opcję [v] logo na fakturze, co spowoduje aktywacje zamieszczania logo na wystawianych fakturach. (Pozostawienie zaznaczonej opcji skutkuje zamieszczaniem obrazu logo na wystawianych fakturach, aby dezaktywować należy odznaczyć wspomnianą opcję).

WAŻNE!

Dodawany plik z logo musi być zapisany w formacie .jpg i posiadać następujące parametry: wysokość ok. 90px i rozdzielczość 96 dpi.

Tematy powiązane:

⇒ Konfiguracja dla KPR

Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisu

Aby ułatwić organizację pracy program Madar 7 pozwala na wygenerowanie tabelarycznej listy do podpisu obecności pracowników. Generowanie list do podpisu często pozwala na prowadzenie ewidencji  wejścia/wyjścia ze stanowiska pracy lub obecności pracowników w dniach w danym miesiącu.
W celu wygenerowania wydruku listy do podpisu należy posłużyć się opcją:

  • Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Druk list do podpisu 


lub

  • Kadry-Płace - Wydruki - listy do podpisu, 


  • następnie należy wybrać jeden z dwóch wariantów wydruku (skrócony lub pełny). Pierwszy wspomniany wariant pozwala na gromadzenie podpisów kilku pracowników w poszczególnych dniach pracy.
Drugi natomiast pozwala na utworzenie listy, która umożliwia prowadzenie inwentarza wejść oraz wyjść określonego pracownika.

Możliwe jest również sporządzenie wydruku miesięcznej listy obecności zaznaczonego pracownika znajdującego się na liście pracowników z przypisanym Planem pracy poprzez opcję Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Lista obecności miesięczna. Wyświetlony wydruk jest taki sam jak powstały z poprzez wybór wariantu wydruku skróconego.
Tematy powiązane:
Plan pracy - lista
Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu
Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy