Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

W systemie Madar wystawiając fakturę zarówno z modułu Księgowość jak również Handel istnieje możliwość umieszczenia na dokumencie dopisku informującego o Mechaniźmie Podzielonej Płatności. Aby umieścić taką informację należy podczas tworzenia dokumentu w oknie faktura wybrać opcję:


  • w Księgowości: Faktura VAT - operacje - włącz splitpayment

lub Faktura VAT - uwagi - zakładka parametry - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)

  • w Handlu: Sprzedaż FVAT - operacje - włącz splitpayment


lub Sprzedaż FVAT - uwagi - zakładka księgowość - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)Po wybraniu powyższych opcji wybierając opcję akcja - podgląd wydruku na fakturze pojawi się zapis Mechanizm Podzielonej Płatności.
Faktury projektowane

W przypadku faktur projektowanych, umieszczenie informacji o Mechaniźnie Podzielonej Płatności, w szablonie należy wykorzystać kod sterujący:
^B3^^^^^

Przypisanie MPP kontrahentowi

Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.
Ustawienie split payment w konfiguracji

Istnieje możliwość konfiguracji programu w taki sposób, aby przy wystawianiu dokumentów związanych ze split payment wykonał odpowiednie działanie. W opcji Administracja-konfiguracja-fakturowanie- split payment dostępne są 3 warianty:
  • pytanie - powoduje wyświetlenie pytania czy dokument ma zostać oznaczony znacznikiem MPP,
  • automatycznie - program automatycznie dodaje znacznik MPP bez wyświetlania komuniaktów,
  • ręcznie - powoduje podjęcie decyzji użytkownika przy zapisywaniu dokumentu (pomiń/odbezpiecz),
  • zawsze - powoduje dodanie znacznika MPP w każdym dokumencie niezależnie od kwoty.


Tematy powiązane: