Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

Aby program prawidłowo naliczał wynagrodzenie pracownikowi, który został zatrudniony w środku miesiąca bieżącego należy założyć plan pracy, a w zakładce parametry wypełnić pola ważne od ... do datami rozpoczęcia i zakończenia pracy - zostanie przepisany odpowiednio kalendarz do listy płac oraz program przeliczy pensje.
Należy również w zakładce zdefiniować roczną kartę czasu pracy:

W przypadku przedstawionym powyżej w kalendarzu dni w miesiącu sprzed 7.11.2018 oraz po 18.12.2018 będą oznaczone symbolem "-" np.  ------ppppppHHpppHHH lub pppHHHpppp----


Ważne!

W przypadku, gdy do zaewidencjonowania wynagrodzenia nie jest wykorzystywany plan pracy, wówczas należy w pensji w zakładce księgowanie  "ręcznie" uzupełnić kalendarz uwzględniając dni, w których pracownik nie pracował przez wpisanie znaku "-" .

Tematy powiązane:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.