JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Powrót do JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oznaczenia GTU w Towarach

Każdy towar w katalogu Towarów można oznaczyć odpowiednim kodem GTU. Wybrany towar należy wyedytować a następnie przejść na zakładkę parametry gdzie w polu GTU można wybrać odpowiednie oznaczenie towaru.
Jeśli towar oznaczony jest kodem GTU to wówczas po wybraniu go do dokumentu sprzedaży odpowiedni kod GTU zostanie przeniesiony na fakturę (widoczne na fakturze pod klawiszem uwagi na zakładce Księgowość). Jeśli dokument sprzedaży będzie zawierał więcej towarów oznaczonych różnymi kodami GTU wówczas każdy z tych kodów zostanie do tej faktury przepisany.

Oznaczenia GTU w dokumentach sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierające jakiekolwiek towary, które należą do zdefiniowanych grup GTU należy oznaczyć odpowiednią grupą GTU_01 do GTU_13. Z pozycji dokumentu sprzedażowego w Księgowość - Faktura kod GTU wybierany jest pod opcją oznaczoną przyciskiem [i] (przycisk znajdujący się obok pola stawki VAT) W przypadku faktur wystawianych z modułu Handel oznaczenia takiego dokunuje się bezpośrednio pod edycją towarów zakładka parametry w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli faktura zawiera towary, które zostały wybrane z katalogu Towarów i towary te były oznaczone GTU to wówczas dokument będzie oznaczony odpowiednimi GTU automatycznie.

Oznaczenia GTU w Rejestrze VAT

Dokumenty sprzedaży wprowadzane bezpośrednio do Rejestru VAT można oznaczyć wymaganym GTU na zakładce dokument lub rozksięgowanie automatyczne w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli dokumenty sprzedaży były wystawiane w Madarze i zostały oznaczone podczas wystawiania wówczas w Rejestrze VAT będą one oznaczone automatycznie.
UWAGA! Pole GTU można także ustawić w szablonach księgowych!

Uzupełnienie GTU w już wystawionych dokumentach

Wystawione dokumenty sprzedaży, w których nie zaznaczono lub błędnie zaznaczono GTU można w systemie poprawić. Ponieważ oznaczenia GTU nie są drukowane na fakturach - dokumenty te można swobodnie poprawić w systemie bez konieczności ich przedruku. Sposób poprawy dokumentów zależy od miejsca, w którym wystawiono dokument sprzedaży.
Faktury wystawione z modułu Księgowość można uzupełnić o GTU na rejestrze VAT.
Faktury wystawione z modułu magazynowego (Handel) można uzupełnić o GTU w opcji  Dekretacja, która znajduje się w prawym, górnym rogu przycisku Sprzedaż w module Handel (więcej o dekretacji sprzedaży).
UWAGA! Powyższy sposób tyczy się dokumentów, które nie są / nie będą poprawiane w innym zakresie - jeśli zajdzie potrzeba wczytania dokumentu do poprawy to wówczas przy zapisie zostanie wczytane GTU z towaru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.