JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów

Oznaczenia GTU w Towarach

Każdy towar w katalogu Towarów można oznaczyć odpowiednim kodem GTU. Wybrany towar należy wyedytować a następnie przejść na zakładkę parametry gdzie w polu GTU można wybrać odpowiednie oznaczenie towaru.
Jeśli towar oznaczony jest kodem GTU to wówczas po wybraniu go do dokumentu sprzedaży odpowiedni kod GTU zostanie przeniesiony na fakturę (widoczne na fakturze pod klawiszem uwagi na zakładce Księgowość). Jeśli dokument sprzedaży będzie zawierał więcej towarów oznaczonych różnymi kodami GTU wówczas każdy z tych kodów zostanie do tej faktury przepisany.

Oznaczenia GTU w dokumentach sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierające jakiekolwiek towary, które należą do zdefiniowanych grup GTU należy oznaczyć odpowiednią grupą GTU_01 do GTU_13. Z pozycji dokumentu sprzedażowego (np. Księgowość - Faktura czy Handel - Faktura VAT) oznaczenia takiego dokunuje się poprzez kliknięcie w klawisz uwagi na zakładce księgowość w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli faktura zawiera towary, które zostały wybrane z katalogu Towarów i towary te były oznaczone GTU to wówczas dokument będzie oznaczony odpowiednimi GTU automatycznie.

Oznaczenia GTU w Rejestrze VAT

Dokumenty sprzedaży wprowadzane bezpośrednio do Rejestru VAT można oznaczyć wymaganym GTU na zakładce rozksięgowanie automatyczne w polu GTU. Z wyświetlonej listy GTU można wybrać więcej niż jeden symbol - w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni rekord i kliknąć klawisz zaznacz, następnie analogicznie zaznaczyć kolejny. Całość zatwierdzić.
Jeśli dokumenty sprzedaży były wystawiane w Madarze i zostały oznaczone podczas wystawiania wówczas w Rejestrze VAT będą one oznaczone automatycznie.

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.