Ewidencja czasu pracy wg zadań, pracowników, czynności i gniazd produkcyjnych •

Moduł produkcyjny zintegrowanego systemu klasy ERP - Madar7, posiada moduły służące bezpośrednio do ewidencjonowania czasu pracy w podziale na zadania, pracowników, czynności, gniazda produkcyjne. Są to m.in. Plan Produkcji i Karty Pracy.

Plan produkcji pozwala na wprowadzanie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Dane dotyczące zadań są grupowane w jednym miejscu, w postaci listy.

Karty pracy pozwalają na rejestrację czasu maszyn i ludzi oraz pobrane surowce czy wykonane czynności.

Metody rejestracji zdarzeń w module produkcyjnym

Sama rejestracja (od strony technicznej) może być dokonana 3 metodami:
  1. Klasycznie na komputerze stacjonarnym (analogicznie do wypisywania faktur).
  2. Poprzez komputer typu KIOSK znajdujący się na hali produkcyjnej. Rejestracja odbywa się poprzez skanowanie kodów paskowych, które mają zakodowane numery zadań, czynności, pracowników itp.

  3. Poprzez urządzenia mobilne (smartfon/tablet) które obsługują pracownicy bezpośrednio przy maszynach.
Niezależnie od wybranego sposobu do systemu wprowadzane są za każdym razem dane o pracowniku, maszynie (gnieździe produkcyjnym), godzinie rozpoczęcia i zakończenia, zadaniu (temacie, kontrakcie).
Oczywiście w ramach jednej bazy do poszczególnych zakresów produkcji można stosować różne podejścia.
Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.