Generowanie JPK_V7K


JPK_V7K składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż JPK_V7K składany jest co miesiąc . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.

Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:
  • JPK_V7K składane za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - w module JPK wygenerować plik wybierając w polu struktura - V7K ewidencja
  • JPK_V7K składany za trzeci miesiąc kwartału -  w module deklaracje należy dopisać deklarację vat7k_1 (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą V7K + Deklaracja, podając okres ostatniego miesiąca kwartału. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1.
    Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.

Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K Ewidencja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.


Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)

 

Generowanie pliku JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.

Plik JPK_V7K w zakresie deklaracji (czyli składany za ostatni miesiąc kwartału) generuje się w module JPK. Należy wygenerować plik w strukturze V7K + Deklaracja. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.
 

 

Kiedy należy złożyć JPK_V7M część ewidencyjną i deklaracyjną.


Za miesiąc część ewidencyjna
JPK_V7K
część deklaracyjna
Deklaracja V7K
Termin wysyłki
Styczeń Tak Nie  25.02
Luty Tak Nie   25.03
Marzec
Tak Tak, za cały I kwartał 25.04
Kwiecień Tak  Nie  25.05
Maj Tak  Nie  25.06
Czerwiec
Tak Tak, za cały II kwartał 25.07
Lipiec Tak  Nie  25.08
Sierpień Tak  Nie  25.09
Wrzesień
Tak Tak, za cały III kwartał 25.10
Październik Tak  Nie   25.11
Listopad Tak  Nie  25.12
Grudzień
Tak Tak, za cały IV kwartał 25.01

Tematy powiązane:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.