Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7K

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem RO (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako FP jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.

 Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.

 
DokumentOczekiwany symbol w JPKJak nadawany jest symbolWłaściwości
Faktura VAT FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik FISKALNE jest nadawany automatycznie przy wydruku Paragonu Fiskalnego)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana,
 • wchodzi do niezapłaconych
RO
Faktura do paragonu FPma zawsze znacznik FP
 • nie jest księgowananie
 • wchodzi do niezapłaconych
 • nie rozlicza zaliczki
 • nie sumuje się
Utargi fiskalneROma zawsze znacznik RO
 • w JPK sumowane są wszystkie pozycje w jedną
 • jest księgowana
Utargi niefiskalne
(do 20000zł)
WEWwprowadzane do rejestru Sprzedaż RU - należy zaznaczyć [v] WEW wewnętrzny na zakładce uwagi
 • jest księgowany,
 • wchodzi do niezapłaconych,
 • nie sumuje się.
Faktura zaliczkowa do paragonu FPzamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik [v]FISKALNY nadaje się w rejestrze VAT pod klawiszem dewizy)

automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO
 • jest księgowana.
RO


Osobno utargi, osobno faktury do paragonu

Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem RO. Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze faktura do paragonu w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie FP. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji faktura do paragonu.
 

Faktura VAT z wydrukiem fisklanym

System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie FP natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem RO.
 

Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem

Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem fiskalne aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol FP. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję bazy oznaczyć znacznikiem [v] fiskalne. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia nie wprowadza się dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.