PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) system Madar został wyposażony w funkcjonalność zaewidencjonowanie w programie zgłoszenia oraz naliczeń na listach płac. Aby poprawnie przejść przez ten proces należy wykonać czynności w kolejności przedstawionej poniżej 

1.Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK


Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiem - Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.


2.Składki na PPK w liście płac

Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Więcej informacji w poście dotyczącym składników PPK na liście płac.


Po wprowadzeniu odpowiednio zmian w programie, istnieje możliwość wykonania dodatkowych czynności takich jak:

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.