PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) system Madar został wyposażony w funkcjonalność zaewidencjonowanie w programie zgłoszenia oraz naliczeń na listach płac. Aby poprawnie przejść przez ten proces należy wykonać czynności w kolejności przedstawionej poniżej 

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiemZaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.2. Składki na PPK w liście płac
Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Więcej informacji w poście dotyczącym składników PPK na liście płac.Przewidziano również możliwość wygenerowania odpowiednich zestawień i wydruków w związku z naliczaniem składek na PPK - więcej w poście PPK- Zestawienia i wydruki


3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.