Madar 7 - jak rozpocząć

Rozpoczynając pracę z programem Madar 7 konieczna jest konfiguracja systemu i wprowadzenie niezbędnych danych, pozwalających na efektywne korzystanie z systemu.
Ze względu na to, że system pozwala na prowadzenie firmy o różnych sposobach rozliczeń podatkowych oraz procesach biznesowych - prezentujemy zasady konfiguracji oddzielnie dla każdej z nich.

Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl)

Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).

NA ROZGRZEWKĘ
 1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
 2. Skróty klawiszowe w Madarze
 3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów


≡ Księgi Handlowe FK

JAK ROZPOCZĄĆ

 1. Plan kont i bilans otwarcia
  Bilans otwarcia jako salda początkowe na konta wprowadza się w opcji plan kont.
  Plan kont i bilans otwarcia
 2. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się jako inne księgowania (opcja księgowość – rejestry VAT jako typ dokumentu inne księgowania) z datą poprzedzającą aktualny rok księgowy.
 3. Schematy księgowań - niezbędna konfiguracja
  Przed rozpoczęciem pierwszych księgowań konieczne jest wprowadzenie schematów księgowych - czyli wskazanie kont VAT, rozrachunków, magazynu.
  Schematy księgowe
 4. Ustawienia - niezbędna konfiguracja
  Ważne jest, by wprowadzić dane dotyczące firmy i ustawienia związane z rodzajem prowadzonej działalności. Należy wejść do opcji administracja - operacje - konfiguracja
  Konfiguracja dla Ksiąg Handlowych.
  Podmiot zwolniony z VAT - ustawienia programu
 NA CO DZIEŃ
 1. Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie. ⇒ Ksiegowość FK - na codzień 
 2. Rozliczanie VAT - ewidencja na potrzeby VAT, rejestry i zestawienia, deklaracje VAT-7, VAT-UE
 3. Generowanie pliku JPK
 4. VAT - ewidencja i rozliczanie
 5. Środki trwałe - Ewidencja i naliczenia amortyzacji środków trwałych
 6. Zobacz: ⇒ Jak uzyskać rachunek wyników
ZAKOŃCZENIE / ZAMYKANIE
 1.  ⇒ Koniec miesiąca i roku w księgowości
 2. INVOICER Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi


≡ VAT

Rozliczanie VAT - ewidencja na potrzeby VAT, rejestry i zestawienia, deklaracje VAT-7, VAT-UE
VAT - ewidencja i rozliczanie≡Książka Przychodów KPR

JAK ROZPOCZĄĆ

1. Start ⇒ Czym jest KPR w Madar7.
2. Konfiguracja - niezbędne informacje jak w przypadku Ksiąg Handlowych niezbędne jest wpisanie danych firmy oraz wprowadzenie ustawień związanych z księgowaniem do KPR. Dowiedz się więcej: ⇒ Konfiguracja dla KPR
Podmiot zwolniony z VAT - ustawienia programu.

NA CO DZIEŃ

1. Lista KPR - zestawienie kolejnych przychodów i rozchodów w danym miesiącu
    ⇒ Książka przychodów i rozchodów KPR-lista
2. Praca w KPR ⇒ Dopisywanie przychodów i rozchodów do KPR
3. Wpisywanie remanentu do Księgi Przychodów i Rozchodów ⇒ Jak wpisać remanent do KPR

ZAKOŃCZENIE/ZAMYKANIE

Jak wykonać rachunek wyników za wybrany miesiąc - wprowadzić składkę ZUS pracodawcy, podatek należny oraz przychody z najmu i dzierżawy ⇒ KPR Rachunek wyników

Książka Przychodów KPR posiada możliwość wygenerowania pliku JPK.

Zakładanie nowej firmy

W programie możliwa jest praca z danymi wielu odrębnych firm. Służy do tego opcja zmiana firmy. Dowiedz się więcej: Jak założyć nową firmę.

≡ Płace - kadry

JAK ROZPOCZĄĆ
 1. Start ⇒ Nawigacja po module kadry-płace 
 2. Lista płac - wprowadzanie pracowników, zakładanie listy płac, składniki wynagrodzenia, wydruki ... przelewy i eksport do płatnika w poście ⇒ Lista płac - jak rozpocząć  
NA CO DZIEŃ
 1. Lista płac- wynagrodzenia, wydruk pasków, obliczenie ZUS i PIT: 
 2. Umowy - zlecenia  ⇒ Umowy cywilnoprawne - dopisywanie
 3. Deklaracje ⇒ Jak wprowadzić nową deklarację
 4. Ewidencja czasu pracy Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy  
 5. Płatnik ⇒  Płace - jak przesłać listę płac do Płatnika
 6. Umowy o pracę  Świadectwo pracy

DLA ZAAWANSOWANYCH
 1. Płace: ⇒ Sporządzanie pensji - dla pracownicy powracającej z macierzyńskiego
 2. Gdzie i jak rejestrować ⇒ Składki pracodawcy


≡ Moduł kancelaryjny

Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów należy rozpocząć od utworzenia rejestrów kancelaryjnych, do których będą dopisywane poszczególne pisma.
Kancelaria - FAQ
⇒ Elektroniczna kancelaria - możliwości
 
JAK ROZPOCZĄĆ
 1. Rejestr kancelaryjny - każde pismo dopisywane jest do utworzonego rejestru kancelaryjnego - dowiedz się więcej w poście ⇒Tworzenie rejestru kancelaryjnego /
NA CO DZIEŃ
 1. Wprowadzanie pism- jest podstawową operacją wykonywaną w module kancelaryjnym - więcej na ten temat można przeczytać w poście ⇒Dodawanie pism w Kancelarii
 2. Kontakty- to swoista książka danych teleadresowych i podstawowy katalog kontrahentów, o którym przeczytasz w poście ⇒Lista kontaktów
 3. Można wykorzystać kancelarię do rejestrowania faktur elektronicznych:
  Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać ≡ Gospodarka magazynowa, produkcja i handel

Prowadzenie gospodarki magazynowej i handlu należy rozpocząć od przyjęcia towarów na stan dokumentem PZ. W następnym kroku będzie już możliwe wystawienie dokumentu sprzedażowego (faktury), który zdejmie ze stanu sprzedane produkty.

JAK ROZPOCZĄĆ
 1. Start ⇒Nawigacja po module Handel
 2. Przyjęcie na stan  magazynowy Magazyn - jak rozpocząć
 3. Produkcja ⇒ Nawigacja po module produkcja

NA CO DZIEŃ
 1. Remanent ⇒ Jak sporządzić remanent i skorygować stany 
DLA ZAAWANSOWANYCH
 1. Drukarka fiskalna z chmury ⇒ Podłączanie drukarki fiskalnej
 2. Statusy ⇒ Blokada dokumentów - mm / pz / zlecenie produkcyjne
 3. Format numeracji dokumentów
   

Administracja

Podstawowe dane o firmie, a także ustawienia zaawansowane można znaleźć w opcji Administracja - konfiguracja. Kolejnych użytkowników (operatorów) mających dostęp do systemu wraz z nadaniem im uprawnień można dodać w opcji Administracja - Operatorzy - przeczytaj więcej o koncie operatora.

Konfigurowanie i administrowanie

Użytkownik - zmiana hasła
Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych
Wysyłanie poczty e-mail z Madara - konfiguracja
Tworzenie nowej firmyZobacz koniecznieBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.