Książka przychodów i rozchodów - lista [?]

Moduł KPiR służy do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Lista przedstawia kolejne zapisy w księdze w danym miesiącu. U dołu listy znajdują się klawisz, które pozwalają na dopisanie kolejnego wydatku/przychodu, edytowanie istniejącego, a także przechodzenie pomiędzy kolejnymi miesiącami.


Oprócz wcześniej wymienionych opcji istnieje również możliwość wydruku przychodów i rozchodów z danego miesiąca. W celu wykonania takiego wydruku należy rozwinąć listę opcji Zestawienie, a następnie wybrać wydruk miesięczny.


Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruk, który wygląda w następujący sposób:Tematy powiązane

Jak wykonać rachunek wyników za wybrany miesiąc - wprowadzić składkę ZUS pracodawcy, podatek należny oraz przychody z najmu i dzierżawy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.