KPR - Rachunek Wyników ∴

Księga Przychodów i Rozchodów (KPR) posiada opcję wygenerowania Rachunku wyników. Aby utworzyć taki rachunek, należy w menu głównym programu wybrać zakładkę Księgowość, a następnie opcję KPiRPo wybraniu tej opcji pojawi się okienko  z zestawieniem przychodów i rozchodów w miesiącu bieżącym. W górnej części okienka należy wybrać  opcję rachunek wyników, a w następnym kroku z listy wybrać wspólnika.


W celu wykonania rachunku z innego miesiąca należy dokonać zmiany na inny miesiąc za pomocą przycisków poprzedni lub następny znajdujących się na dole okienka z zestawieniem.

Po wybraniu tej opcji rachunek wyników zostaje generowany i zostaje wyświetlony podgląd zestawienia.


W nagłówku wyświetlane są dane takie jak dane wspólnika oraz miesiąc, którego dotyczy rachunek wyników.

Wprowadzanie danych do obliczenia

Pozycje wpływające na rachunek wyników wpisuje się w opcji dane.

ZUS

Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji zlecenia. Wejście do  opcji możliwe jest też po wybraniu zakładki dane - składki ZUSDla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie - wybierając w polu rodzaj wariat składka pracodawcy.


Najem i dzierżawa

W przypadku wprowadzenia danych o przychodach z tytułu najmu również należy posłużyć się opcją zlecenie. W polu rodzaj należy wybrać wariant najem.


Po ustawieniu wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunków wyników w książce przychodów i rozchodów.


data rachunku - data otrzymania i zaliczenia przychodu,
brutto - otrzymany przychód,
koszty uzyskania - koszty związane z najmem.

Dane o wspólniku / zapłaconym podatku

W opcji dane - właściciel 1-5 należy wpisać dane o wspólnikach:


  • właściciel - wspólnik / właściciel wybierany z listy pracowników. Tam wpisuje się dane osobowe (NIP, Pesel, data urodzenia).
  • udział w spółce - procentowy udział w spółce np. 50 oznacza 50%. Obliczane jest 100% dla wartości 0 lub 100. Według tego pola odpowiednio wykazywane będą przychody i koszty wspólnika.
  • od dnia, do dnia - jeżeli pola wypełnione - oznaczają okres, w jakim obowiązują wprowadzone dane. 
  • ODLICZENIA - w poszczególne pola wprowadza się kwotę odliczeń wykazywanych w rachunku oraz straty.
Wpłacona zaliczka na podatek powinna być wprowadzona w polach w kolumnie:

należny podatek narastająco.


Powiązane posty:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.