Spedycja - dopisywanie zamówień ∴

Aby ręcznie dopisać zamówienia do listy z modułu Spedycja należy uzupełnić pola okna Allegro odpowiednimi danymiWyświetlone okno złożone jest z zakładek, w których rozdzielone są informacje dotyczące określonej sekcji.W zakładce:
  • Zlecenie - należy wypełnić pola dotyczące daty rozpoczęcia zlecenia oraz wybrać kontrahenta, który jest związany ze zleceniem. Pole lp. jest wypełniane przez program i jest to numer porządkowy zlecenia. Pole wartość odpowiada za całą wartość towaru, natomiast dyskonto oznacza wielkość naliczonego rabatu.
  • Zamówienie - powinny zostać wypełnione pola produkty pozycjami z listy magazynowej wraz z określeniem ilości, ceny oraz stawki VAT. W polu ref należy podać numer referencyjny zamówienia. Należy ustawić datę tworzenia zamówienia oraz określić czy zamówienie jest dodane niezależnie ręcznie, czy też powiązane jest z wybranym sklepem internetowym.

  • Przesyłka - znajdują się pola dotyczące danych wysyłkowych przesyłki. Powinny zostać uzupełnione pola adresowe, gdzie ma zostać nadana przesyłka oraz określone nr nadaniaprzesyłki, dostawy i kuriera. Istotnym elementem jest również ustawienie daty nadania oraz wybór rodzaju dostarczenia.

  • Paczki - należy uzupełnić pola informacjami dotyczącymi numeru bezpiecznej koperty oraz kwoty ubezpieczenia. Opcjonalnie można określić rodzaj potwierdzenia nadania lub/i dostarczenia wysłanego na podany wcześniej e-mail. W zakładce paczki jest możliwość również umieszczenia informacji na temat masy przesyłki.

  • Płatność - zamieszczane są informacje dotyczące płatności tj. dane płatnika, rodzaj płatności, rodzaj dokumentu sprzedaży, terminy płatności, numer referencyjny zamówienia.

  • Księgowanie - należy wypełnić pola odpowiednimi informacjami związanymi płatnościami, zamówieniem, fakturą, nadaniem, określeniem rodzaju wystawianego dokumentu oraz określenia czy zlecenie zostało wykonane zaznaczając znakiem [v] opcję wykonane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.