Zmiana firmy - lista [?]

W programie jest możliwe prowadzenie  kilku firm. Dane ich są zapisywane w osobnych podkatalogach. Zakładanie i przełączanie pomiędzy firmami następuje w opcji Zmiana firmy.

Zmiana firmy odbywa się poprzez wybranie z listy firmy lub w przypadku braku pozycji jaka ma zostać wybrana, użytkownik ma możliwość dodania do listy nowej firmy poprzez użycie przycisku dopisz.


Firma wybierana  przy logowaniu

Wybraną firmę można ustawić jako domyślną użytkownik po zalogowaniu się będzie automatycznie wchodził do wybranej firmy. W tym celu należy skorzystać z opcji główny oddział - po kliknięciu w tą opcję należy podać numer podfirmy, która ma być domyślną.Numer podfirmy można sprawdzić klikając na wybranej w edycję. 


W przypadku, gdy użytkownik chce wyświetlić na liście firmy oznaczone jako nieaktualne może skorzystać z opcji pokaż zamknięte

Kopiowanie danych

Jest możliwe samodzielne wykonanie kopii danych do podkatalogu za pomocą opcji narzędzia - snapshot.


Tematy powiązane:

⇒ Konfiguracja danych firmy.
Zakładanie firm-zmiana firmy
  Jak wykonać kopię danych do innego podkatalogu

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.