Jak utworzyć nową firmę

W programie Madar7 istnieje możliwość prowadzenia więcej niż jednej firmy. Na ekranie firma należy wypełnić przynajmniej pola katalog i nazwa, aby możliwe było utworzenie nowej firmy.


Znaczenie poszczególnych pól:
katalog - nazwa katalogu na dysku lub serwerze, dowolna nazwa składająca się z maksymalnie 8 znaków alfanumerycznych, bez znaków specjalnych,
nazwa firmy, e-mail, NIP - dane zakładanej w systemie firmy,
ważne od ... do - pole opcjonalne, możliwość wskazania okresu w jakim zakresie czasu firmy jest prowadzona, nie będzie się dało do niej wejść poza wyznaczonym zakresem
rejestracja, opłacono, aktywacja - pola należy pominąć,
[V] zdalny dostęp - pole należy zaznaczyć jeśli do danej firmy ma być dostęp przez przeglądarkę internetową,
[V] automatyczne sortowanie - pole powinno być zaznaczone aby zbioru danych sortowały się automatycznie (w nocy),
[V] nieaktualne - oznaczenie danej firmy jako nieaktualnej (zamkniętej),
[V] tylko do odczytu - zaznaczenie przełącznika powoduje zablokowanie możliwości tworzenia lub edycji jakichkolwiek w niej danych.

Możliwe jest także ograniczenie dostępu do danej firmy tylko dla wskazanego operatora (operatorów) - i nadanie mu praw do konkretnych operacji jak czytanie, wydruki, wprowadzanie.

Tematy powiązane:
Madar7 w chmurze - jak rozpocząć
Konfiguracja danych firmy.
⇒ Tworzenie i edycja operatorów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.