Tematy - lista [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu. Dzięki tematom można powiązać ze sobą dokumenty posiadające określoną część wspólną.
Pojęcie tematów może być związane z jednym z trzech zagadnień:
 • zadanie-kontrakt – inaczej kontrakt, umowa, przedsięwzięcie (np. budowa obiektu), 
 • proces-zagadnienie – zagadnienie (np. naprawy gwarancyjne),
 • dział-miejsce – miejsce (np. wydział spawalni).

Lista tematów służy do przeglądania utworzonych tematów, ich edycji, dodawania nowych i tworzenia zestawień.


Wydruki prezentujące dane wprowadzone do tematów

 • zestawienia - powoduje wygenerowanie zestawienia według kontrahenta, tematu, osoby nadzorującej (kierownika) oraz określonego okresu i zagadnienia
 • wg działów - generuje zestawienie według działów,
Dla opcji "zestawienia" oraz  "wg działów" okno wyboru parametrów zestawienia wygląda następująco


Dodatkowo zestawienie może zostać wyświetlone według statusu.

Wydruki pozostałe  

W menu pozycja  koszty - daje możliwość wyświetlenia zestawienia według:
 • wg FK - w układzie księgowym
 • magazynu - zestawienie towarów wg tematów, z podziałem na dokumenty
 • karty pracy - godziny - zestawienie czasu pracy z kart pracy
 • karty pracy - pozycje - analiza kart pracy
 • karta kontowa FK
 • arkusz wyceny
Analiza wg tematów
Analizę kosztów i przychodów ewidencjonowanych dla danego tematu można przeprowadzić
również w opcjach:


Tematy powiązane:
Dopisywanie tematów - okienkoBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.