Tematy - dopisywanie [?]

Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu.
    Pojecie tematów może być związane z jednym z trzech zagadnień:
  • zadanie-kontrakt – inaczej kontrakt, umowa, przedsięwzięcie (np. budowa obiektu),
  • proces-zagadnienie – zagadnienie (np. naprawy gwarancyjne),
  • dział-miejsce – miejsce (np. wydział spawalni).
Dodawanie lub edytowanie tematów składa się z kilku zakładek, z czego pierwsza i najważniejsza prezentuje się następująco:
Zależnie od potrzeb można przechodzić pomiędzy różnymi zakładkami i wskazywać informacje istotne w danym temacie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz