Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - użytkownicy. Na liście użytkowników należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz hasło.
Na wyświetlonym ekranie wpisać nowe hasło w polu hasło, i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź
UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.