Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.
Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.