Konfiguracja dla faktur elektronicznych


 Konfiguracja 

W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które pozwalają na obsługę faktur elektronicznych

Włączenie ewidencji

Włączenie ewidencji faktur sprzedaży w module "faktury elektroniczne"- zakładka [fakturowanie]
pole: faktury elektroniczne


Ustawienie adresów

W zakładkce [ścieżki] możliwe jest

1) Ustawienia skrzynki pocztowej - do wysyłanie wiadomości e-mail z programu
w polach: SMTP host, autoryzacja, login, hasło, mailform

2) Adres serwera, na który będzie generowany link z fakturą w polu Host

Konfiguracja skrzynki i serwera dla faaktur elektronicznych

Włączenie podglądu modułu na pulpicie

Dla użytkowników innych niż administrator konieczne jest włączenie wejścia do modułu opcji "faktury elektroniczne" na pulpicie.
Wykonuje się to w opcji Administracaja - Operatorzy zaznaczając pole faktury elektroniczne.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.