Wystawianie faktury [?]

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Może dokumentować sprzedaż, sprzedaż z odwrotnym obciążeniem,  wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, otrzymanie zapłat itp.
Zobacz: Rodzaje faktur w systemie

Okienko do wystawienia Faktury

W celu wystawienia faktury  należy w oknie uzupełnić pola odpowiednimi danymi. 

Numer faktury (alfanumeryczny) nadawany jest domyślnie i jest on następnym po ostatniej wystawionej fakturze.

Nabywcę umieszczamy poprzez wybór z listy kontrahentów. Towary można umieścić na dwa sposoby: 
  • ręcznie wpisując w pola, 
  • poprzez wybór z katalogu towarów za pomocą przycisku .  
W polach:
  • data dokumentu, 
  • data sprzedaży, 
  • termin płatności
należy wybrać odpowiednią datę ( można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza ).

W polu płatność należy określić formę płatności za wystawianą fakturę, aby to zrobić należy zaznaczyć dowolną pozycję.


Stawka VAT pobierana jest z katalogów towarów bądź, gdy towar został wpisywany ręcznie należy podać stawkę. 


Zapisanie faktury następuje po naciśnięciu przycisku Zatwierdź - wtedy pojawia się okno, w którym należy wybrać w jaki sposób ma zostać zostać zapisana oraz wydrukowana.


Zapisana faktura pojawi się na liście rejestru VAT.

Ważne!

Przy wystawianiu faktury należy zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne znajdujące się w module Administracja w opcji Konfiguracja zakładka fakturowanie, ponieważ mają one wpływ na działanie programu oraz wygląd dokumentu. Na przykład: w przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona po kwocie brutto należy poprzez [v] zaznaczyć ceny brutto.



Poprawa faktury

Aby wprowadzić zmiany w zapisanej fakturze, należy w module Księgowość wybrać opcję Faktura VAT ( podobnie jak w przypadku wystawienia nowej faktury VAT ), a w oknie wystawiania faktury wybrać przycisk poprawa i wybrać z listy rejestru VAT fakturę, którą chcemy edytować.



Anulacja faktury

Anulowanie wystawionego dokumentu odbywa się w oknie edytowania poprzez wybranie opcji operacje - anulacja dokumentu


Wstawianie dewiz

Aby umieścić na fakturze kwotę w walucie zagranicznej należy w opcji operacje wybrać włącz dewizy. Po uruchomieniu tej funkcji po prawej stronie okna pojawią się pola, w których należy wybrać walutę oraz zamieścić jej kurs.


Umieszczenie stopki 

Umieszczenie stopki na fakturze odbywa się przy wybraniu opcji dokumenty - stopka. 



Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość umieszczenia dodatkowych informacji w dolnej części faktury. Raz umieszczona treść w stopce będzie drukowana na każdej fakturze.

Zaliczki 

Do wystawianej faktury istnieje możliwość dołączenia zaliczki. Należy kliknąć klawisz zaliczki.
Zostanie wyświetlone okno, gdzie klawiszem strzałki należy wybrać zaliczki. Po wybraniu wszystkich zaliczek należy wybrać klawisz powrót, aby powrócić do wystawiania faktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poście Faktury zaliczkowe - rozliczanie, wystawianie, księgowanie

Stawka oo - odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to metoda rozliczeniowa podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. W przypadku wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem w polu stawka należy wpisać "oo".


Uwagi na fakturze 

Podczas wystawiania faktury, można zamieścić w niej dodatkowe informacje poprzez opcję uwagi.
Pozwala to na umieszczenie informacji związanych z: dostawą, zleceniem, osobą, która wystawiła lub odebrała fakturę oraz ogólne uwagi związane z dokumentem.

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.