Stan zamówień - lista [?]

Ekran stan zamówień w opcji bazy pozwala na podgląd aktualnie złożonych zamówień zarówno do dostawcy jak i zamówień od odbiorcy. Pozwala sprawdzić, który kontrahent złożył zamówienie na jakie produkty, w jakiej ilości i w jakim terminie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.