Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.


W okienku [ZASIŁEK / urlop] możliwe jest obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności - z tytułu urlopu, wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku.
Ewidencja pracy, nieobecności, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wejście do okienka obliczenia:
Podstawowe kategorie (ccc / uuu) opisane są w poście: Kategorie w planie pracy

Obliczenie wynagrodzenia

Po wejściu do opcji pojawia się okienko, w którym pojawiają się podstawy oraz dni do obliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności.

Rodzaj wynagrodzenia  ustawiany jest automatycznie przez program na podstawie wybranym w poprzednim okienku symboli:Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności, wydruk asygnaty zasiłkowej
Przykład obliczeń:

współczynnik przeliczenia: 22/18=1.222
urlop zmienny: 263.38-2200/22*4=63.38
podstawa: 2200+(512+63.38)*1.222


Wydruk asygnaty zasiłkowej - możliwy jest po naciśnięciu klawisza [wydruk]

Urlop - obliczanie podstawy


Podstawa do urlopu pobierana jest z 3 ostatnich miesięcy.
W przypadku, gdy pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązku pracy, takie miesiące nie są brane pod uwagę przy obliczeniach. Warto zatem porównać dni pracy z obowiązkiem pracy dla danego pracownika.

UWAGA!
W przypadku różnego miesiąca wypłaty i naliczenia - gdy do urlopu ma być pobrana pensja wypłacona w poprzednim miesiącu należy dodać do danych systemu:

przesunUrlop=1


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.