Książka przychodów i rozchodów - dopisywanie [?]

Ekran umożliwia dopisanie przychodu/wydatku do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do wykonywanego wpisu możliwe jest również przypisanie tematu, które może być pomocne przy sporządzaniu różnych analiz wydatków i przychodów.


W polach:
  • nr dowodu - należy wpisać numer faktury lub innego dowodu,
    UWAGA - przepisywany z pola dotyczy z rejestrów VAT.
  • opis zdarzenia - należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków (uzupełniane jest również automatycznie danymi dokumentu z rejestru VAT).
    UWAGA - przepisywany z pola opis z rejestrów VAT.

UWAGA !!
Dla podatników VAT w dokumenty powinny być dopisywane generalnie w opcji rejestry VAT - skąd po zaznaczeniu w konfiguracji pól / opcji: księga Przych-Rozch, księgowanie zakupu, księgowanie sprzedaży
 

- będą automatycznie przechodziły do KPR.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.