Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot [?]

 Księgowość     Środki trwałe 
W celu wprowadzenia nowego środka na liście wystarczy kliknąć dopisz, spowoduje to pojawienie się okna do wypełnienia.
 

 Znaczenie pól: 
  • KŚT: nr wg klasyfikacji,
  • Nr: nr własny środka trwałego,
  • Ewidencja: "0" - śr. trwałe, "1" - wartości niematerialne i prawne,
  • Kupiony: data zakupu,
  • Wartość: wartość ewidencyjna środka trwałego,
AMORTYZACJA
  • Nazwa: wprowadzamy nazwę środka trwałego,
  • Dostawca: wybieramy kontrahenta z listy,
  • Faktura: wpisujemy nr faktury amortyzowanej,
Amortyzacja środków o niskiej wartości
Amortyzacja jednorazowa, środków o niskiej wartości - wypełniamy tylko pola jak na przykładzie


Amortyzacja liniowa i degresywna 
Dane dotyczące amortyzacji wprowadza się poszczególnymi latami.


Po kliknięciu na w pierwszy pusty klawisz

pojawi się okno wprowadzania amortyzacji za dany rok.
UWAGA! Kliknięcie w klawisz opatrzony rokiem spowoduje edycję amortyzacji za ten rok a nie dodanie nowej.


Dopisywanie środka trwałego kończymy klawiszem zatwierdź

Brak kart na kolejne odpisy umorzeniowe

Jeśli środek trwały amortyzowany jest przez co najmniej kilkanaście lat i na zakładce przedmiot zostaną wykorzystane wszystkie karty amortyzacji wówczas należy dopisać kolejny raz ten środek trwały podając na zakładce dekretacja okres ważności.


Tematy powiązane


Środki trwałe: lista
Import i eksport plików

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.