Skąd pobierane są dane do pensji ∴

Przy tworzeniu listy płac część danych (kwot) wypełniana jest automatycznie. Dopisując pensję wybranego pracownika do listy płac automatycznie może wypełniać się m.in. stawka, kwota wynagrodzenia chorobowego i inne składniki.

Cztery podstawowe miejsca, z którym pobierane są dane do pensji to:

  • Umowy o pracę - w opcji: Kadry-płace - Umowy o pracę,
  • Kartotek pracownika - w opcji: Kadry-płace - Pracownicy,
  • Składniki wynagrodzenia - w opcji: Kadry-płace - Lista płac: Składniki,
  • Absencje - w opcji: Kadry-płace - Absencje.


Umowy o pracę

Sporządzając pracownikowi w systemie umowę o pracę system będzie automatycznie przenosił do pensji podaną stawkę miesięczną. Pensja jest także wyliczana w oparciu o takie pola jak stawka godzinowa, zaszeregowanie, podstawa, mnożnik, składnik.Kartoteka pracownika

W kartotece pracownika na zakładce płace podaje się takie informacje jak kwota wolna, koszty uzyskania, stawka podatku, na podstawie których są one obliczane w pensji.Składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia pozwalają na przypisanie poszczególnym pracowników comiesięcznych składników ich pensji - w opcji tej możliwe jest przypisanie m.in. premii uznaniowej, premii, ekwiwalentu za urlop, ubezpieczeń dobrowolnych. Możliwe jest przypisanie ich na czas nieokreślony (podając datę końcową w odległej przyszłości) lub też wskazanie konkretnego okresu, w którym dany składnik ma być brany pod uwagę.Absencje

Wprowadzane do systemu absencje, czy to ze względów chorobowych czy urlopowych, powodują uwzględnienie ich w pensji pracownika. Pensja obliczana jest następująco:
  • absencja chorobowa - za każdy dzień chorobowego odliczana jest 1/30 pensji zasadniczej,
  • absencja urlopowa - za każdy dzień urlopu odliczana jest wartość [1/liczba dni roboczych] pensji zasadniczej.Tematy powiązane


Lista płac - jak rozpocząć
Lista płac - obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.