Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie ∴

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego - konieczne jest wypłacenie podwyższenia do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Służy do tego pole (widoczne w oknie [połowa A]:
46 dod.świadczenieBądź możliwe do zaprojektowania w oknie [własny]Kwota wykazana w polu 46 jest przekazywana do Płatnika z kodem 329.


Zobacz:
Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.