Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski ∴Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa – dlatego konieczna jest dodatkowa ewidencja osób przebywających na w.w. urlopach.
  1. Rejestracja udzielenia urlopu / pobierania zasiłku — w opcji płace - umowy o pracę wybierając w polu rodzaj [urlop wychowawczy] i podając właściwy okres, kod tytułu ubezpieczenia oraz w przypadku zasiłku wychowawczego - podstawy ubezpieczeń,
  2. Wprowadzenie absencji w opcji kadry - absencje
  3. Wpisanie do listy płac.

Umowy o pracę  [urlop wychowawczy]

Należy zarejestrować przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem w opcji umowy o pracę, wybierając pole rodzaj: [urlop wychowawczy].
 
Dzięki temu na liście płac zostaną wyliczone odpowiednie składki i przesłane do Płatnika jako [v] płaci budżet.

Absencje / plan pracy

Należy zarejestrować absencję.
Kategorie związane z zasiłkiem macierzyńskim:

rodzaj zasiłku związanego z macierzyństwemoznaczenieuwagi
[311] zas.macierzyńskim
[319] zas.rodzicielskiO
[325] zas.macierzyński-dodmkod zmieniać ręcznie na 225
[327] zas.ojcowskin

Kategorie te wprowadza się na listę kategorii - i wybiera odpowiednio w opcjach:
- absencje
- plan pracy

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 r. najniższy zasiłek macierzyński wyniesie 1000 zł. Tyle dostaną bezrobotni, studentki i matki, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą minimalne składki ZUS. Kwotę podwyżki ustali i wypłaci płatnik, a sfinansuje budżet państwa.
Zobacz: Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

Lista płac 

Po wybraniu pracownika - na liście płac uzupełnią się nieobecności i naliczą składki.
Zobacz:
Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę 
Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.