JPK - sprawdzenie poprawności pliku (walidacja) ∴

Baza JPK zawiera wczytane pliki xml, wygenerowane wcześniej w programach MADAR  lub innych zewnętrznych narzędziach. Istnieje możliwość sprawdzenia ich poprawności  pod względem spójności danych i kompletności wypełnionych pól.
Plik taki należy w pierwszej kolejności wczytać do programu  za pomocą opcji upload. Wczytanie poprawnych danych z nagłówka pliku oraz wartości podsumowujących - to pierwsze sprawdzenie poprawności pliku.
W kolejnym kroku należy uruchomić opcję plik - walidacja.

Sumy kontrolne

Pierwszy "testem" jest sprawdzenie wczytanych kwot - dla pliku JPK-VAT są to ilości  dokumentów zakupu i sprzedaży oraz kwoty VAT należnego i naliczonego.
Wystarczy więc porównać kwoty z deklaracji VAT (zestawienia syntetyka VAT - w programach MADAR) z wczytanymi liczbami.Dane nagłówka xml

Z wczytywanego pliku xml wypełniane są pola w okienku - w szczególności: nazwa pliku, dane z nagłówka oraz kwoty podsumowujące.
JPK - wypełnianie okienka

Walidacja

Walidacja polega na sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami i ograniczeniami - ze względu ana strukturę pliku, jak i kompletność wypełnionych pól. Do najczęstszych błędów (na przykładzie JPK-VAT) należy brak wartości w polach, które są wymagane - NIP wystawiającego, adres wystawcy / nabywcy, numer faktury.


W programie służy do tego opcja plik - walidacja.Po wykonaniu sprawdzenia - w oknie pojawia się komunikat: dokument poprawny
lub w oknie pojawia się komunikat z błędem.
JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji 


Integrator

Istnieje wygodny sposób przeniesienia wygenerowanego  pliku kontrolnego do Integratora VAT, w celu  podglądu zawartości pliku kontrolnego.  
⇒  Z JPK do integratora VAT.


    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz

    Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.